Turneringsreglement

ÅrgangRækkeSpilletid
2014/2015U9 piger og drenge2 x 12 minutter
2012/2013U11 piger og drenge2 x 12 minutter
2010/2011U13 piger og drenge2 x 15 minutter
2008/2009U15 piger og drenge2 x 17 minutter

Der er 1 minuts pause i halvlegen, hvor uret kører. I finalerne er der længere pause.

Boldstørrelse:
U9 piger/drenge: Str. 00
U11 piger/drenge: Str. 0
U13 piger/drenge: Str. 1
U15 piger/drenge: Str. 2

Harpiks må anvendes i U15 rækken.

Banestørrelse:
U9 + U11: Kortbane
U13 + U15: 40x20m

Det i turneringsplanen førstnævnte hold….
• Medbringer reglementeret bold
• Stiller op under uret
• Giver bolden op

Det i turneringsplanen andennævnte hold….
• Skifter trøjer / og tager overtrækstrøjer på i tilfælde af farvelighed (Overtrækstrøjer ligger ved dommerborde)

Silkeborg-Voel Cup spiller efter DHF regler.
Bemærk venligst at uret ikke stoppes under kampen, medmindre der er behandlingskrævende skader. Ved normale skrub løber uret og vi opfordrer derfor alle trænerne til at informere spillerne om dette.
2 min. Udvisning stopper i pausen. Det betyder at får man en udvisning efter 14.22 min. kommer man ind igen når der er spillet 17.22 min.

Pointlighed:
Hvis der er pointlighed i puljen, gælder følgende:
1. Point i indbyrdes kampe.
2. Måldifference indbyrdes kampe
3. Antal scorede mål i indbyrdes kampe
4. Måldifference i samtlige kampe
5. Scorede mål i samtlige kampe
6. Lodtrækning

I kampe hvor der skal findes en vinder, som kvalkampe og placeringskampe, og kampene ender uafgjort. Spiller man til først scorede mål, førstnævnte hold får lov til at starte med bolden.
Ved uafgjort i finalerne, skal der findes en vinder ved hjælp af straffekast. Hvert hold har tre skud, er der stadig uafgjort skyder man en gang hver indtil der er en vinder. En spiller må kun skyde en gang indtil alle har haft et skud.

Holdkort:
1. Før første kamp skal man udfylde holdkort i Procup-systemet.
2. Kommer der nye spillere til, så husk at tilføje dem.
3. Har man mere end 12 spillere med til stævnet eller rykkes der rundt på spillere ifølge aftale med stævnekontoret, skal der laves et nyt holdkort til hver kamp.
4. Godkendt dispensationsspiller pga. alder: se venligst under punktet længere nede.
5. Uden undtagelse er spillere bundet på det hold, hvorpå de spiller den første kamp medmindre andet er meldt ind og godkendt af stævnekontoret.

I helt ekstraordinære tilfælde kan stævneledelsen (som er på stævnekontoret i Jysk Arena) give dispensation, fx i forbindelse med skader og sygdom eller man af anden årsag ikke kan stille hold.
Skal der indgås aftale herom skal det godkendes af stævneledelsen.

Dispensationerne kan først betragtes som endelige, når der er udfyldt et nyt holdkort med angivelse af dato, tid, dispensationens art og med anført navn på ansvarlig fra stævneledelsen i Jysk Arena.

Dispensation – Aldersgrænser:
Dispensation fra aldersgrænse gives efter aftale med stævneledelsen – gerne på mail I forbindelse med udfyldelse af holdkort, dog senest ved ankomst/inden første kamp. Der må max. være 3 dispensationsspillere på et hold.

Karantæne:
Alle bortvisninger og diskvalifikationer (dog ikke 3 x 2 min.) indberettes til stævneledelsen og kan medføre karantæne. Diskvalifikationer vil typisk blive takseret til 1 kamps karantæne.
I tilfælde af karantæne træffer stævneledelsen den endelige afgørelse om karantænes varighed.

Protester:
Protester over hændelser i kampen, skal nedlægges umiddelbart i forbindelse med hændelsen. og skal straks meddeles tidtagerbordet. Protesten skal skriftligt indleveres til stævneledelsen indenfor to timer, medfølgende et depositum på kr. 200,00 som tilbagebetales i tilfælde af medhold.

Ret til ændringer forbeholdes